PCSCHEMATIC AUTOMATION VIDEOER

Videoene viser utvalgte funksjoner i PC|SCHEMATIC Automation.
For å se videoene, skal du ha installert Macromedia Flash Player (gratis).
Merk: Det kan gå en liten stund før videoene starter.

De første er videoene på dansk, og gir deg en ganske omfattende introduksjon til PCSCHEMATIC Automation. De andre er uten tale og med lett forståelig engelsk tekst, og vises med engelsk brukerinterface.

Du kan også se "kom i gang" videoer på den danske YouTube side.

Klikk på en link nedenfor:

 Motorstyring:

Husinstallasjon:

Her kan du se hvordan du arbeider med PLS'er i Automation:

Tips og triks for større prosjekter:

 • Import af referansebetegnelser fra Excel
 • Navigasjon i prosjekter - referansebetegnelser og kryssreferanser
 • Omdøp objekter
 • Navigasjon mellom flere prosjekter
 • Merge(flett) prosjekter

Se video [14 MB].

On-line oppdaterte referanser og kontaktspeil (apparatbilde)

 • Se hvordan programmet automatisk oppretter referanser mellom f.eks. alle symboler for en komponent
 • Se hvordan du bruker kontaktspeil (apparatbilde)

Se video [2.5 MB]. (Engelsk video)


Grunnleggende symbolfunksjoner

Se hvordan du:

 • Plasserer symboler fra plukkemenyen og fra symbolmenyen
 • Tegner linjer manuelt og automatisk
 • Kopierer symboler og områder
 • Erstatter symboler
 • Legger symboler på linje

Se video [2.4 MB]. (Engelsk video)

 

Plasser symboler med varedata

 • Se hvor lett det er å plassere symboler med medhørende varedata - hentet fra databasen
 • Se hvordan programmet holder styr på ledige symboler for brukte komponenter i prosjektet

Se video [2.4 MB]. (Engelsk video)

 

Grundleggende PLS referanser

Se hvordan du:

 • Benytter PLS referansesymboler
 • Hopper fra referansesymbolene til skjemasymbolene for PLS'en - og tilbake igjen
 • Redigerer PLS data
 • Oppdaterer PLS lister

Se video [1.6 MB]. (Engelsk video)

 

Simatic ET200S PLS: Fra konfigurator til PC|SCHEMATIC

Når du bruker Simatic ET200S' konfiguratorprogram, kan du automatisk få PLSC symboler og varedata inn i PC|SCHEMATIC Automation. I videoen kan du se følgende forløp:

 • Bestykk en ET200S PLS i Simatic ET200S konfiguratorprogram
 • Eksportér deretter en stykkliste, og importér den i PCSCHEMATIC
 • I PCSCHEMATIC: Et vindue åpnes - med alle benyttede komponenter i PLS'en
 • Klikk på en komponent, og et vindu åpnes med PLS symbolene for komponenten
 • Plasser symbolene for komponenterne på skemasiderne
 • Varedata knyttes automatisk til PLS symboler og tilbehør
 • Alle lister i PC|SCHEMATIC kan derfor automatisk oppdateres med PLS data

Se video [Serie med 3 videoer]. (Engelsk video)

 

Drag'n Draw: Opprett prosjekter ved bruk av moduler

Se hvor lett det er å:

 • Opprette el-dokumentasjon ved å trekke sider og deltegninger inn i prsojektet.
 • Oppdatere prosjektets lister med varedata fra deltegningene

Se video [1.3 MB]. (Engelsk video)

 

Drag'n Draw: Deltegninger med forskjellige sett af modelldata

Se hvordan du:

 • Bruker deltegninger med modelldata, så du kan benytte den samme deltegningen med forskjellige sett av modelldata
 • Hvordan du starter et nytt prosjekt ved å åpne en prosjektmal

Se video [1.2 MB]. (Engelsk video)


Opprett deltegninger ved kopiering fra skjemasider

Se hvordan du:

 • Oppretter deltegninger ut fra dine eksisterende skjemasider
 • Trekker deltegningene inn i prosjektene dine

Se video [0.8MB]. (Engelsk video)

 

Automatisk projektgenerering

Se hvordan du genererer prosjekter automatisk ut fra en prosjekt definisjons fil.
Se video [1.0MB]. (Engelsk video)

 

Automatisk generering av grafiske klem-, kabel- og forbindelses planer

 • Se hvordan PCSCHEMATIC automatisk kan generere grafiske klem-, kabel- og forbindelsesplaner
 • De grafiske planene kan også oppdateres automatisk

Se video [1.6MB]. (Engelsk video)

 

Mekaniske symboler og målsetningsobjekter

 • I databasene til PC|SCHEMATIC Automation finnes også mekaniske symboler for komponentene.
 • Når du har plassert de elektriske symbolene på skjemaene, kan programmet derfor automatisk hente de mekaniske symbolene til tavletegningen.
 • På tavletegningssidene kan du også plassere intelligente målsetningsobjekter.

Se video [5.2 MB]. (Engelsk video. OBS: Varer 10 minutter)

 

Modul- og modell basert drag'n draw

Se hvordan modul- og modellbasert Drag'n Draw fungerer i PCSCHEMATIC Automation.
Se video [Serie med 4 videoer]

 

Modul- og modellbasert drag'n draw for PLSer

Se hvordan modul- og modellbasert Drag'n Draw fungerer for PLS'er i PCSCHEMATIC Automation.
Se video [Serie med 2 videoer]

 

Om PC|SCHEMATIC databasene

Se hvordan over 40 komponent leverandørdatabaser til PCSCHEMATIC benyttes i programmet.
Se video [0.3 MB](Med tale)

 

Plasser symboler og koble til varedata

Se hvordan du plasserer symboler og koble til varedata i PC|SCHEMATIC Automation.
Se video [0.9 MB] (Med tale)