Software

Dokumentasjon av styrestrøms- og hovedstrømsskjemaer, tavletegninger, PLS-kretser, VVS, pneumatikk, hydraulikk, osv., med tilhørende innholdsfortegnelse, komponentlister, stykklister og andre nødvendige lister. Et avansert og lettbrukt program med et meget gunstig pris/ytelsesforhold. Flere versjoner for forskjellige behov. For alle som driver med automasjon og/eller installasjon.

Automatisk generering av looptegninger utfra koblingsinformasjon hentet fra en database. Endringer i databasen vil automatisk oppdatere skjemaene. Utviklet på oppdrag fra offshorebransjen.

Cablemanager holder orden på kabler og deres føringsveier i konstruksjonsprosjekter. Programmet gir mulighet for alle parter i et prosjekt å holde orden på deres spesifikke kabeldata, både i konstruksjonsfasen og i det etterfølgende vedlikeholdet.